Opowieść Kasi Firma Czego możemy oczekiwać od dobrego lidera?

Czego możemy oczekiwać od dobrego lidera?Powodzenie w gospodarce zależy w znacznym stopniu od
skutecznego zarządzania, które bezpośrednio oddziałuje na rozwój firmy.
Prawdziwy menedżer powinien stale pamiętać, że od niego zależy poziom motywacji
podległych mu pracowników oraz stosunki interpersonalne. Rzeczywistość ulega
nieustannym przemianom, więc również kwalifikacje i know-how zarządzającego,
dlatego tak istotne są szkolenia z zarządzania zespołem, dzięki którym można
stać się sprawnym liderem.

Szkolenia
z zarządzania zespołem
– klucz do sukcesu

W zestawie umiejętności, które zyskujemy uczestnicząc w
szkoleniu, nie może zabraknąć:

• metod inspirowania, zachęcania i motywowania do rozwoju.
Interesujące, że względy pieniężne nie muszą być decydujące

• umiejętnego rozdzielania prac i implementowania podwładnym
zarówno stawiania czoła wyzwaniom, jak i odpowiedzialności

• sposobów na wyegzekwowanie realizacji prac , a także ich
oceny

• zbudowania aury sprawnego lidera.

Umiejętności te zaowocują podniesieniem jakości i
efektywności zarządzanej grupy.

 

Lider po szkoleniu z zarządzania zespołem

Szkolenia z zarządzania zespołem stają się przy obecnym,
błyskawicznym rozwoju właściwie niezbędne. W pierwszej kolejności współczesny
menedżer musi pozyskać umiejętność zarządzania własnym czasem. Warto
zsynchronizować to ze świadomym planowaniem pracy własnej i innych, co
przyniesie zmniejszenie frustracji, napięcia i zostawania po godzinach w
biurze. Wyższy poziom skupienia – uda się go osiągnąć dzięki ćwiczeniom
wykształcającym zdolność do hierarchizacji działań. Kolejne bloki tematyczne
będą związane ze zdolnością wpływania na ludzi i ich decyzje, a co się z tym
wiąże, stosowania właściwych argumentów, utrzymywania i kierowana rozmową, a
także zarządzania konfliktem. Intensywny zestaw tematów, jakim cechują się
szkolenia z zarządzania zespołem, współtworzą techniki negocjowania, metody
korzystania z asertywności, techniki komunikacyjne, sztuka kreowania wizerunku
i wskazówki dotyczące wystąpień publicznych.

Jednym słowem szkolenia z zarządzania zespołem zaopatrują
menedżerów w wiedzę, natomiast już każdy sam musi dzięki temu ukazać swoją
charyzmę.